Archive | August 2014

Comic , Tragic , Elocinţă , “Atelier de Artă Japoneză” !


Luna August 2014 avansează prin zile din ce în ce mai toride. Temperaturile de peste 38 grade Celsius crează un disconfort termic consemnabil în special persoanelor în vârstă. Reuşita unui sezon estival este garantată însă de timpul călduros şi asta bucură foarte multă lume. Apropierea de mijlocul lunii prilejuieşte în acelaşi timp sărbătorirea Sfintei Maria ( Adormirea Maicii Domnului – 15 August ). Într-un mod tradiţional populaţia este într-o mare pregătire , iar marile centre mănăstireşti din Transilvania îşi aşteaptă credincioşii şi pelerinii ( Mănăstirea Izbuc, Bihor, Mănăstirea Prislop, Mănăstirea Nicula , Cluj ). Transmit tuturor cele mai bune gânduri şi sunt convins că grandioasa sărbătoare va reuşi să binedispună şi să apropie destine şi oameni şi că introspecţiile spirituale personale vor fi cât mai profunde şi benefice tuturor ! “La Mulţi Ani” tuturor celor care poartă numele de Maria sau derivate ale acestuia !

maica-domnului

Comicul,  tragicul şi extremul  fac parte însă într-un mod inevitabil din existenţa noastră. Nu vom reuşi, oricât ne vom strădui, să realizăm “sincronul “pentru soluţionarea convenabilă a problemelor şi neajunsurilor din societate. Unul dintre domeniile care tinde spre extrem şi artă deosebit de apreciate de către marea majoritate a oamenilor este : cascadoria. Deşi avem majoritatea o mare înclinaţie către spiritul aventurier , marea regină a acestuia , cascadoria, nu este accesibilă şi nu se dezvăluie oricui. Marele fondator a acestei discipline în România s-a stins prematur din viaţă în urma unei cumplite suferinţe. Szobi Czech , “marele cavaler cascador” , cel care a ignorat vitregiile sorţii , vânând şi frizând nemurirea , a fost în cele din urmă înfrânt.

Szobi+Cseh+biografie,Szobi+Cseh+tanar,Szobi+Cseh+a+murit,Szobi+Cseh+poze,+Szobi+Cseh+foto,Szobi+Cseh+fotografii,+Szobi+Cseh+cancer,Szobi+Cseh+facebook,Szobi+Cseh+bolnav,Szobi+Cseh+wikipedia,+Szobi+Cseh+imagi(1)

Dincolo de cascadorie , Comedia înduioşează şi destinde sufletele şi minţile fiecărui om contribuind la o creativitate şi colaborare directă şi firească între oameni. Din nefericire în zilele care au trecut s-a dovedit că Tragicul a învins şi învinge Comicul în viaţa de zi cu zi. Marele actor de comedie american, Robin Williams , a decedat în vila sa din California în condiţii suspecte şi neelucidate complet. O altă pierdere dureroasă şi nefericită . Spiritul lui candid , sensibilitatea lui ,care cu siguranţă ar fi avut nevoie de mai multă atenţie şi protecţie , n-au fost îndeajuns să-i protejeze propria viaţă şi să elimine grijile asupra celorlalte planuri ale existenţei. A descreţit frunţile a miliarde de oameni prin naturaleţea şi simplitatea lui, a fost atât de iubit în lume, dar acest lucru nu a îndepărtat singurătatea şi a sfârşit înfrânt. R. I. P.  – Magister – Robin Williams ! 

robin-williams-06

În prima decadă a lunii am participat la Oradea la un eveniment cochet care propunea o colaborare mai strânsă româno-niponă prin prezentarea culturii şi civilizaţiei nipone în cadrul unui “Atelier de artă japoneză pentru copii şi părinţi”. Câţiva tineri ai insulelor Ţării Soarelui Răsare au îmbrăcat delicatele chimonuori şi au desenat şi scris în limba japoneză sau au realizat figuri geometrice şi animaliere din hârtie , celebrul domeniu al plierii hârtiei : Origami. Asemeni lor , copii pasionaţi de aceste genuri din oraşul de pe Crişul Repede şi-au exersat şi ei măiestria în cadrul acestui înduioşător atelier desfăşurat pe durata a patru ore în faţa noului sediu al Muzeului Ţării Crişurilor Oradea. Felicitări tuturor şi regret că nu am rămas până seara când a avut loc a douăzecea ediţie a renumitului concert-rock comemorativ : “Give Peace a Chance 2014” ! Un mic text din Kojiki prezintă forţa infinită pe care o deţin Zeii : ” Marea-şi-Măreaţa-din-Cer, îngrozită de privelişte , a închis în spatele ei poarta Cerescului Sălaş de Piatră , a înţepenit-o şi s-a retras. Atunci, întreaga Întindere a Cerului Înalt s-a ascuns şi toate Pământurile de Mijloc ale Câmpiilor de Trestie s-au întunecat. Noaptea veşnică a biruit. … Apoi , cele opt sute de miriade de zei s-au strîns într-o adunare divină în albia Râului Domol al Cerului şi au poftit pe zeul Cel-Care-Cuprinde-Gândul, copilul Înaltului-şi-Măreţului-Lucrător-de-Minuni, să cugete la un plan, aducând păsările îndelung cântătoare ale nopţii veşnice şi să le facă să cânte, luând stâncile grele ale Cerului din albia râului Domol al Cerului şi fierul din Cereştii Munţi-de-Metal, chemându-l pe făurarul Amat-tsu-ma-ra, însărcinând-o pe Înălţimea ei, I-shi-ko-ri-do-me, să facă o oglindă şi pe Înălţimea lui, Strămoşul-Nestematei, să facă un măreţ şirag întreg de nestemate bombate , lung de opt picioare, – de cinci sute de nestemate– …” . Antichitatea japoneză a fost deosebit de intensă , existând dovezi incontestabile antropologice şi culturale ale influenţelor tunguste, coreene sau filipineze pe insulă încă dinaintea erei noastre. Primele scrieri japoneze menţionează împăraţi legendari încă din secolul VII î.e.n. Renumite au devenit deasemenea poemele nipone – Haiku. Găsim în Kojiki un poem care degajă dragostea şi aprecierea deosebită a soţiei faţă de soţul ei : “Unii se pot făli/Cu minunăţia/Giuvaierurilor roşii,/Dar cele purtate de stăpânul meu/ Sunt cele cu adevărat minunate”.

Fotogr.0117 Fotogr.0118 Fotogr.0119 Fotogr.0121 Fotogr.0120

Un August 2014 călduros corespunde unor probleme internaţionale incendiare. Criza din Ucraina rămâne nesoluţionată şi tinde să se agraveze, în Fâşia Gaza războiul cauzează munţi de blocuri pulverizate, iar în sudul lumii , lumea “australă” (în special America de Sud,Africa, India,China) , timpul este parcă suspendat şi inutil , întărind şi mai mult opiniile lui Mario Vargas Llosa în “Poţi fi oare elveţian”. Cred că totul poate porni de la noi : un gând bun de dimineaţă, respectul faţă de semeni şi justa expunere şi susţinere a valorilor poate genera linişte şi stabilitate durabilă. Elogiind beneficiile păcii într-un “paian”, celebrul Bachilide susţinea formidabil : “Măreţe lucruri naşte pacea ; flori / Belşug de artă gureşă şi dulce./ În flacăra de aur pe altare/ De marmură s-aprinde pentru zei /Carnea cornutelor şi-a mieilor/ Lânoşi. Cei tineri cugetă la lupte / Pe moale ţărnă în arenă şi / Visează doar la fluier şi la hore./ Pe chinga scutului îşi ţese pânza/ Paianjenul. … Serbări senine înfloresc pe uliţi / Şi arde cântecul , slăvind frumuseţea.

220px-Moore_Albert_Joseph_A_Musician

Inflexibilităţii din viaţa politică , secondată de lipsa de moralitate din societate îi corespund întotdeauna eşecurile şi regresul . Nu cred că se poate construi sau menţine o societate prin bufoniade şi grobianism verbal şi atitudinal televizat , mediatizat. Nici măcar prin contrast. Dan Voiculescu a fost arestat şi îşi ispăşeşte pedeapsa, dar oare duşmanii săi sunt mai puţin vinovaţi? Cred că asemeni respiraţiei cu ajutorul căreia este plămădit cuvântul , acesta din urmă trebuie bine dozat şi instrumentat. Antichitatea a educat într-un mod meritoriu şi cu consecinţe formidabile oratoria. Devenită o adevărată artă, o ştiinţă bine structurată , arta oratorică s-a menţinut ca un veritabil atribut al elitelor şi a celor care împărţeau dreptatea. Disperat de decăderea pe care a înregistrat-o această disciplină în timpul său, Publius Cornelius Tacitus critică societatea romană şi se dezice de trivialitatea contemporanilor. În “Dialogul despre oratori” el susţine: ” Noi nu căutăm nici înţeleptul , nici un cirac al stoicilor , ci un ins care trebuie să soarbă din anumite arte, să le guste pe toate. Într-adevăr , vechii oratori îmbrăţişau ştiinţa dreptului civil şi se îmbibau de gramatică, muzică şi geometrie. Se ivesc procese foarte multe şi aproape toate care cer cunoaşterea dreptului , însă şi o sumedenie de alte cunoştinţe , unde este nevoie şi de cea a ştiinţelor mai înainte înfăţişate”. … Continuă : ” Vorbitorii acestor timpuri ale noastre învederează nepăsare faţă de o astfel de pregătire , încât, în cuvântările lor, rostite la judecăţi , ies la iveală chiar şi cusururile neplăcute şi ruşinoase ale vorbirii de fiecare zi. Nu cunosc legile, nu stăpânesc senatusconsultele , ba încă îşi bat joc de dreptul Cetăţii ; se sperie straşnic de deprinderea înţelepciunii şi de învăţăturile celor pricepuţi.  Împing în jos, la foarte puţine gânduri şi la sentenţe prea scurte , elocinţa , parcă izgonită din regatul ei. Odinioară ea, stăpâna tuturor artelor , înconjurată de un alai măreţ , umplea inimile. Acum, ciuntită , în fapt retezată , lipsită de fast , lipsită de cinstire, aş zice aproape de libertate , se învaţă la şcoală ca una dintre cele mai dispreţuite meserii. Prin urmare , eu socotesc că aceasta este cea dintâi şi cea mai de seamă cauză pentru care am dat îndărăt atât de mult faţă de elocinţa vechilor oratori”.

Tacitus

Vă doresc un August 2014 cât mai destins şi profitabil, Soarele să vă răsfeţe cu razele Lui cât mai benefic, iar roadele toamnei să vă fie cât mai sigure şi îmbelşugate !

Internet, Cultură, “Give Peace a Chance 2014” !


După un Iulie 2014 controversat , August 2014 debutează parcă într-un mod neaşteptat de repede. Într-un articol anterior aminteam despre uşoarele capricii ale viiturilor şi inundaţiilor în România , dar acum cu un mare regret trebuie să subliniez faptul că aceste fenomene meteorologice, cu efecte imediate asupra gospodăriilor şi comunităţilor omeneşti, au făcut victime omeneşti şi au provocat pierderi materiale deosebite asupra mai multor zeci de localităţi din centrul şi sudul României. Îi asigur de întreaga mea compasiune şi sper că cineva se va gândi să limiteze aceste efecte la maximum, acum sau în viitor. Imaginile observate de către mine reliefau o situaţie dezastruoasă : cantităţi enorme de ape erupte depăşind înălţimea de un metru şi de nestăvilit. Mare păcat !

61550533(1)  61503073

Deşi doar parţial mulţumit că am mai recuperat ceva în urma contestaţiei depuse ( un punct) , nota mea din acest an de la Titularizare 2014 este nemulţumitoare pentru mine şi chiar şi aşa ,în opinia mea , rămân în litigiu 1-1,5 puncte. Oricum conta doar ca o achiziţie pentru mine nota , deoarece în ultimii doi ani am obţinut note de peste opt. Acum nota 6,30 (şase , treizeci sutimi) este pentru mine mediocră. Alţi colegi, însă, la astfel de note dau petreceri şi chefuri timp de o lună. Posturile scoase la concurs sunt foarte puţine , doar fracţiuni de catedră. În fine, un semieşec deci.

titularizare-1343824218

Îngrijorător pentru mine este faptul cum o cultură îşi recrutează, promovează şi protejează valorile. Dacă o face corect va avea parte de rezultate în toate planurile. Dacă nu … , atunci cu siguranţă vor apărea mai degrabă sau mai târziu problemele. Astfel de trepidaţii şi seisme în plan social produc fracturi şi neîncredere între cetăţeni. Dialogul , dacă există, degenerează. Renumitul concept modern “Copilul şi Subcultura” se reflectă într-un mod dezarmonios. Acesta ar trebui conform normelor şi preceptelor psihopedagogice să oglindească modul în care lumea exterioară ( chiar cea mai îndepărtată denumită generic – Subcultură , datorită îndepărtării şi  nu datorită atributelor şi civilizaţiei) se evidenţiază şi străluceşte în proximitatea propriului univers al “Copilului”, oricăruia dintre copii şi prin extindere apoi tuturor copiilor , bineînţeles.

685-2 aprilie

Paradoxul îl constituie tocmai “subcultura”, la propriu denumită aşa de data aceasta, care ne condiţionează pe noi în România , pentru că o “cultură” incapabilă să performeze este condamnată la retrogradare. Aş evidenţia ,în sprijinul celor afirmate , opinia lui Constantin Noica care enumera mai multe condiţii ale fiinţării unei culturi pentru a avea pretenţia propriei originalităţi şi identităţi.

lumea-vazuta-prin-ochii-copiilor-5-imagini-superbe_2

În lucrarea sa ” Modelul Cultural European” scrisă în anii ’80 el evidenţiază cultura europeană ca providenţială şi cea mai prolifică şi prodigioasă de pe mapamond. El spune : ” De două generaţii , tineretul vostru, din care s-ar fi putut recruta , eventual, câteva genii, este aruncat de către voi pe străzi şi isterizat”. Denumeşte “configuraţii culturale” toate străduinţele culturale arhetipale sau evoluate la nivel naţional , adică eforturi ale unui popor. Condiţiile enumerate de către Constantin Noica considerate de el ca fiind esenţiale pentru deplinătatea unei culturi sunt prezentate în textul următor al aceleiaşi lucrări : “Atunci modelul unei culturi depline poate fi încercat. El exprimă, la fiecare treaptă , o ieşire din condiţia naturală a umanităţii. Spre deosebire de configuraţiile culturale , orice cultură deplină – cu aproximaţie – aduce : 1. O supranatură, schimbând raportul dintre om şi natură în favoarea celui dintâi; 2. O cunoaştere raţională , dincolo de cea naturală care este doar descriptivă , cunoaştere capabilă să integreze iraţionalul; 3. O superioară organizare ştiinţifică şi tehnică de viaţă , cu lărgire a existenţei şi cunoaşterii proprii prin istorie; 4. Un orizont deschis, ca o limitaţie care nu limitează, până la ieşirea prin creaţii din timpul istoric.

19noica_liiceanu_humanitas

 

Un asemenea model acoperă astăzi Terra şi se pregăteşte să treacă prin vămile văzduhului”. Aceste observaţii ale marelui filosof român sunt fantastice şi nu pot fi neglijate.

Am remarcat deasemenea reţineri suspicioase ale multor cetăţeni în privinţa Internetului . Cultele neoprotestante reacţionează şi ele într-un mod negativ şi ortodoxii conservatori sunt deasemenea potrivnici. Îngrijorarea celor bineintenţionaţi dintre dânşii este dimensiunea atinsă de acest domeniu şi domeniile inadecvate şi indecente pe care o asemenea suprastructură informaţională şi imagistică o promovează nemijlocit şi neîngrădit. Astăzi , însă , a fi împotriva Internetului este contraproductiv şi înseamnă a fi împotriva evoluţiei ştiinţifico-tehnice. Există spre exemplu siteuri de mare succes ale unor instituţii bisericeşti . Lucrări, studii, concluzii , biblioteci online, informaţii ştiinţifice şi cotidiene deosebit de utile. Am rămas deosebit de impresionat despre opinia regretatului Părinte Galeriu în acest sens care chiar înaintea unei afirmări deosebite a informaticii în plan internaţional, atunci când existau reţineri şi împotriviri imense , susţinea magistral într-un interviu din anii ’90 : ” Atât cât reuşesc eu acum să interpretez, generalizarea Internetului cred că are o însemnătate la fel de mare ca răspândirea tiparului lui Guttenberg, începând din 1473. Parcă se face un salt în comunicare”. Răspunzând reporterului mai departe el afirmă : ” Dragul meu, pentru mine un eveniment cu totul semnificativ l-a reprezentat acel moment în care a apărut, pe firmamentul ştiinţei şi spiritului uman, informatica. Într-o noapte am primit şi eu acea cărţulie, nu prea mare, a lui Norman Wiener. Am citit-o, şi-am zis: se înoieşte lumea. Am făcut o asociere inteligibilă, aş numi-o între informaţie, semnificaţia informaţiei în raport cu lumea pe care o exprimă şi informaţia divină. Altfel spus, revelaţia divină concepând universul ca un vas în care Dumnezeu se dezvăluie şi îşi descoperă gândirea şi iubirea Lui faţă de lume.

1350459333_2607_11_1350459957 60570944(1)

Aş evidenţia opiniile lui Pascal Brückner , marele romancier şi eseist francez. Având scrieri numeroase şi impresionante, într-un interviu recent acordat unei televiziuni din România , Pascal Brückner îşi dezvăluie filosofia de viaţă şi propriul univers cultural. El elogiază şi în cadrul operelor sale cultura europeană . O consideră magnifică , unică , providenţială. Se declară ateu convins , dar subliniază că această cultură europeană în centrul căreia vieţuieşte oferă posibilitatea şi şansa neîngrădită fiecărui cetăţean sau imigrant de a crede în ce doreşte. Viaţa (viaţa proprie , în special) pentru un ateu este esenţială , definitorie : “Nici un ideal nu merită să te sacrifici pentru el, nimic nu se află deasupra vieții(Pascal Brückner, Tentația inocenței), cu toate că aminteşte că în copilărie frecventa Biserica Catolică locală şi imprimă acelor amintiri un anumit romantism.

200px-Pascal_Bruckner(2)

Urmează să aibă loc la Oradea un eveniment relativ unic prin ceea ce propune şi aniversează . Este vorba despre evenimentul rock : ” Give Peace a Chance” la a XX-a aniversare în oraşul de pe Crişul Repede şi care beneficiind de grija deosebită a familiei Chelu-Madeva , tatăl şi fiică, comemorează aproape şapte decenii ( şasezeci şi nouă de ani)  (6-9 August 1945- 6 August 2014) de la nefericitul eveniment de la Hiroshima şi Nagasaki , recurgându-se la un apel suprem privind necesitatea protejării şi promovării Vieţii. Concertul Rock – comemorativ va avea loc miercuri, 6 August 2014, ora 19:00, la noul sediu al Muzeului Ţării Crişurilor de pe strada Armatei Române, nr. 1A (Fosta garnizoană), în aer liber. Vor concerta numeroase formaţii şi cântăreţi rock din ţară , evenimentul având ca parteneri Primăria Oradea, Muzeul Ţării Crişurilor, Centrul Judeţean pentru Cultură şi Patrimoniu Bihor,Rock Filarmonica Oradea . Intrarea este liberă. Felicitări călduroase realizatorilor !

10509529_10152609319391285_7444169525950433060_n

Să sperăm că luna August 2014 va fi cât mai … augustă cu putinţă. Vă doresc o destindere cât mai completă şi o creativitate cât mai productivă în această perioadă !