Sărbători de Iarnă 2014, Cursuri Leadership Institute , Sensurile Ştiinţei !


Luna Noiembrie 2014 s-a scurs aproape imperceptibil. Grăbită parcă şi de către noi : aşteptăm cu toţii cu mare nerăbdare Sărbătorile de Iarnă. Dacă întreaga lună noiembrie a fost generoasă sub aspect meteorologic, ultimul ei week-end a fost deosebit de neplăcut : o ploaie continuă combinată cu lapoviţă în unele momente au fost în măsură să deprime şi să accentueze lipsa de bunădispoziţie a tuturor şi în special a celor mai morocănoşi. Pentru profesorii de istorie, sfârşitul acestei luni le rezervă pregătirea pentru comemorarea momentelor dedicate Zilei Naţionale a României. Programul dedicat acestor clipe de neuitat implică profesorii de istorie în special prin discursurile care invocă însemnătatea istorică a acestei zile pentru naţiunea română şi pentru evoluţia relaţiilor internaţionale. Apoi urmează fascinantele programe artistice realizate de către învăţătoare, profesori de muzică şi religie. Emoţiile nu lipsesc niciodată , dar cu fiecare ediţie nouă se constată progrese notabile în privinţa coregrafiei, costumaţiei sau în privinţa clinchetului vocilor micuţilor solişti implicaţi. Anul acesta am fost implicat în cadrul programului la Liceul Popeşti, Bihor , iar în week-end doream să particip la Oradea la festivităţile dedicate Zilei Naţionale a României ( 1 Decembrie), dar timpul nefavorabil şi o migrenă sâcâitoare , prietenă bună a unei viroze pe care sper că am stopat-o , m-au convins să vizionez înălţătoarele momente ale desfăşurării festivităţilor de la televizor.

Fotogr.0221  Fotogr.0220 Fotogr.0222 Fotogr.0223

Într-unul dintre week-endurile lunii noiembrie am plecat să văd şi Pădurea Rădvani (Cefa). Covorul de frunze uscate şi activitatea neobositelor ciocănitori m-au convins că toamna s-a aşternut definitiv. Ici , colo grupuri de căprioare nu ştiau la prima vedere dacă ar trebui să mă privească nevinovate sau ar trebui să fugă. Sunt atât de graţioase şi sensibile. La plecare am ieşit pe la Hanul Pescăresc Cefa unde am mâncat o ciorbă de peşte. A fost deosebit de gustoasă.

Fotogr.0212 Fotogr.0211 Fotogr.0200  Fotogr.0202

Începutul lunii Decembrie 2014 a revigorat toate energiile . Lumea încântată de splendidul orizont al Sărbătorilor de Iarnă este mai deschisă , mai optimistă, mai îngăduitoare. În aceste prime zile ale lui Decembrie 2014 câtorva cadre didactice ni s-au propus câteva cursuri deosebit de interesante. În ciuda unor obositoare eforturi privind deplasările în judeţ, trebuind să vin la Oradea pentru după-amiază , iar apoi seara să plec acasă la Cefa, pentru ca dis-de-dimineaţă să plec cu trenul pentru a ajunge la serviciu , un circuit care a trebuit reluat timp de trei zile din dorinţa de a merge la cursuri , pot să spun că la final vineri seara , în Ajun de Moş Nicolae , a venit şi la mine Moş Nicolae : am absolvit cele trei cursuri ale  Leadership Institute( cursuri gratuite predate în engleză de către profesorul american Miguel Moreno). Recunoaşterea acestora este internaţională, iar bucuria a fost cu atât mai mare, fiind primele mele cursuri americane pe care le-am absolvit.

Fotogr.0226 Fotogr.0227 Fotogr.0228 Fotogr.0230

În acest context , în trei seri consecutive am văzut luminile oraşului Oradea în urma unei scurte plimbări prin faţa Primăriei Oradea şi a centrului oraşului. Cu adevărat pregătiţi de sărbători din primele zile ale lunii , orădenii se pot lăuda cu feericele instalaţii electrice multicolore care strălucesc concomitent şi intermitent şi care împodobesc toate instituţiile şi parcurile , urând “Sărbători Fericite” şi “La Mulţi Ani, 2015”.

Fotogr.0231 Fotogr.0224

Vineri seara copiii au aşteptat cu nerăbdare ca Moş Nicolae să le aducă cadouri cât mai atractive. În pragul acestor sărbători de iarnă încercăm cu toţii să fim mai atenţi, mai buni , mai credincioşi. Postul Crăciunului îndeamnă deasemenea la o alimentaţie mai moderată, dar nu reuşim întotdeauna. Eu ,cel puţin , măcar încerc : miercuri şi vineri. Cât de îndepărtate se dovedesc de noi cuvintele lui Niceta de Remesiana din Opere, Simbolul de Credinţă : ” Cine crede în Hristos şi-L urmează pe El , care duce la adevărata viaţă, după cum poporul lui Israel , urmându-l pe Moise , a intrat în ţara făgăduinţei , acela cu credinţă , îndrumat de Hristos , se leapădă de vrăşmaş şi de îngerii lui , de toată iscodirea vrăjitorească ce stăruie prin îngerii Satanei. Apoi se leapădă de faptele rele , adică de lucrările lui , de idoli, ghiciri şi preziceri, alaiuri şi spectacole , desfrânare şi beţie , dănţuiri şi minciuni. Acestea şi încă altele sunt cele ce vă despărţeau de Domnul şi vă uneau cu Diavolul. … Aşadar omul, … , grăieşte de acum cu glas curat : CRED ÎNTR-UNUL DUMNEZEU , TATĂL ATOTPUTERNICUL, FĂCĂTORUL CERULUI ŞI AL PĂMÂNTULUI. Deosebit de călduroase aceste cuvinte ale înaltului scriitor creştin daco-roman , dar cu mult înaintea lui , Philon de Alexandria observa : ” Orice se naşte e supus schimbării şi ispitei , fiindcă aceasta este firea lui , tot aşa cum lui Dumnezeu îi este propriu să rămână neschimbat şi neispitit”.

res_04531b219c748569412b551a8bb83ec9

Alegerile prezidenţiale din România au confirmat, în urma unui scrutin deosebit de strâns , noul preşedinte al ţării. Klaus Johannis a fost în cele din urmă alesul . Speranţe noi se reînfiripă crescând năzuinţele şi certitudinile României în privinţa dezvoltării socio-economice în calitate de stat membru al Uniunii Europene şi stat membru NATO. În toţi aceşti 25 de ani care au trecut de la Revoluţia din 1989 , România s-a găsit între improvizaţie, incertitudine şi amatorism. Adept al cercetării şi al ştiinţei şi metodelor ştiinţifice , Aristotel în Metafizica spunea : ” Este limpede că ştiinţa pe care trebuie să o dobândim este aceea a cauzelor prime , … , cauze despre care se vorbeşte în patru sensuri : într-unul cauza fiind substanţa sau esenţa, … , în altul, este materie, adică substrat; în al treilea este principiu al mişcării , ca, în al patrulea , opus celui precedent , să fie “pentru ce” sau binele. Căci acesta este scopul oricărei generări şi mişcări.”

aristotel

Decembrie este luna cadourilor. Sărbătorile de Iarnă ne emoţionează până la nostalgie. Parcă doar ieri mergeam şi eu cu colinda, copil fiind, sau mă jucam prin zăpadă şi pe gheaţă ziua întreagă ignorând frigul şi umiditatea şi lăsând seara hăinuţele ude mamei la spălat, care se întâmpla să mă certe pentru că am stat prea mult la joacă. Inegalabilele momente ale acestor sărbători ne amintesc de îmbietorul miros al cozonacilor proaspeţi sau a preparatelor culinare. Euforia acestor clipe este circumscrisă hărniciei gospodinelor precum în versurile următoare : ” Iară maică-ta prin casă roboteşte şi găteşte / Nu ştiu ce pe-acolo , însă masa este aşezată / Şi din toate ce făcură socotesc că doar pe tine/ Te aşteaptă” atribuite lui Daos, sclavul isteţ ,din “Fata cu cosiţa tăiată” a lui Menandru.

220px-Портрет_Менандра_А_850

Vă doresc Sărbători de Iarnă feerice şi divine, prosperitate şi multă sănătate în Noul An 2015 !

3 thoughts on “Sărbători de Iarnă 2014, Cursuri Leadership Institute , Sensurile Ştiinţei !

  1. Pingback: Sărbători de Iarnă, Cursuri Leadership Institute, Sensurile Ştiinţei ! | regatulpovestilor

  2. Pingback: Sărbători Iarnă 2014 ! | matinalcafe

  3. Pingback: Sărbători de Iarnă 2014 ! | My Blog

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s