Archive | July 2016

Vivat Academia, “De la Figurativ la Abstract”, Brexit, Zilele Cetăţii Oradea !


Vara 2016 şi-a intrat în drepturi , temperaturile nu contenesc să crească şi doar unele  capricii meteorologice provoacă neplăceri considerabile unor concetăţeni ai noştri mai puţin norocoşi. Medicii dau indicaţii numeroase pentru protecţia fiecăruia şi “răcorirea” în spaţii specializate ar constitui o prioritate pentru toţi. Codurile meteorologice sunt consultate cu atenţie, iar persoanele cu probleme cardiace au motive serioase de îngrijorare.

summer 016 vara 016

Am încercat de numeroase ori să reflectez asupra importanţei comunicării interumane , în special a comunicării verbale. Limbile vorbite în zilele noastre sunt cunoscute după originile lor , fiind clasificate într-un mod judicios , putându-se interpreta sau observa unele evoluţii şi relaţii interstatale sau intertribale de-a lungul timpului. Limbile indo-europene impresionează prin profunzimea lor. Încercând să pătrund mai mult în cunoaşterea acestora , mi-am îmbunătăţit vocabularul limbii latine, greacă veche, am analizat unele cuvinte de origine sanscrită sau cele germanice şi m-am minunat de frumuseţea şi puterea lor de expresivitate. Asemănări relevante şi dezvoltări incredibile au avut loc de-a lungul secolelor, în aşa fel încât limbile latină şi greacă veche sunt considerate şi azi sapienţiale şi definitorii pentru cultura universală. O persoană care vorbeşte într-o limbă cu siguranţă simte în limba respectivă şi nu doar reproduce . Un scriitor român spunea : “Tulpina gândirii comunicaţionale nu reproduce mimetic şi simplist formele originale” , iar scriitorul antic Tacit deplângea decăderea oratoriei în timpul său. Limba română este o limbă de origine neo-latină deosebit de interesantă. Ar fi de ajuns să amintim cuvintele pâine ( panem -latină ) ,  pace ( pacem,pacis latină) şi cruce ( crux,crucis -latină), atât de comune şi necesare, pentru a rămâne înmărmuriţi de vocaţia universală a acestei limbi în răsăritul Europei. Inventarierea tuturor cuvintelor din limba română a fost realizată însă târziu datorită lipsei unor centre universitare şi de cercetare româneşti proprii în Evul Mediu. Abia în secolul XVIII-XIX au apărut primele încercări notabile care subliniau consistenţa acestei limbi ( reprezentanţi ai Şcolii Ardelene, B.P. Haşdeu, Sextil Puşcariu). S-a continuat în prima jumătate a secolului XX , dar tot incomplet şi abia în a doua jumătate a acestui secol s-a definitivat dicţionarul explicativ al limbii române care între timp a avut nevoie de adăugiri. Aflat în calitate de înalt invitat al Universităţii din Oradea, academicianul Eugen Simion a conferenţiat în Aula Magna în prezenţa a numeroşi universitari, cadre didactice, jurnalişti, studenţi şi elevi ai liceelor orădene. Renumitul octogenar , exilat sperăm noi doar temporar din Uniunea Scriitorilor din România, a făcut dovada unei vitalităţi deosebite şi a unei lucidităţi rarisime. Contribuţiile dumnealui la dezvoltarea prin metode ştiinţifice a parametrilor calitativi din literatura română şi la inventarierea completă a dicţionarului limbii române sunt incontestabile, reliefând dimensiunea profesioanală , munca sisifică şi responsabilităţile titanice în care a fost implicat şi pe care a trebuit să le gestioneze înalta personalitate. A conferenţiat subliniind evoluţia literaturii româneşti în ultimele secole, a prezentat propriile realizări şi ultimele lucrări, nu a uitat să fie om şi a reuşit să coboare în mijlocul publicului, convins fiind probabil că Omnis hominum vita est plena dolore ( Viaţa fiecărui om este plină de durere ). În România există în zilele noastre încercări numeroase în proză şi poezie la vârste tot mai fragede, densitatea acestor preocupări raportat la vârstă şi populaţie a crescut considerabil, dar deşi multe sunt remarcabile, ele nu se pot impune la nivel internaţional , fiind doar consemnate. Un scriitor francez spunea că “prinţesa preferă operele clasice” , iar Marcel Proust îl continua : “toţi prinţii le preferă”. Limba română merită redescoperită, alte naţiuni investesc enorm în această direcţie conştientizând beneficiile, dar spre exemplu , pentru a enumera doar o naţiune şi o limbă aflată în proximitatea naţiunii române, – cea maghiară , această limbă are interesante  reminiscenţe indo-iraniene , finice, ugrice care ar putea explica fie şi parţial câteva evoluţii istorice din primul mileniu.

IMG_20160608_123827 IMG_20160608_124040

Lumea în care trăim a trecut recent printr-o experienţă deosebit de apăsătoare. Mă consider un european şi consimt asupra valorilor şi principiilor europene fără nicio obiecţie sau interes meschin, dar cred că pentru a supravieţui temeinic şi demn, spiritul european şi instituţiile europene de asemenea trebuiesc să fie animate de persoane care să întruchipeze aceste trăsături, iar populaţia trebuie să fie conştientă de rolul său şi responsabilă, cu adevărat solidară dacă pretindem că vorbim despre civilizaţie europeană. BREXIT-ul a zguduit din temelii certitudinile europene datorită mai multor caracteristici pe care le-a avut. Majoritatea oamenilor , inclusiv eu, au crezut că lupta va fi strânsă la referendumul britanic, dar erau convinşi că în cele din urmă rezultatul va fi pro-european. Transmiterea rezultatului ne-a bulversat pe toţi. Frica personală a fost o posibilă cădere într-un ev mediu european contemporan. Pieţele bursiere au reacţionat imediat alarmate , înregistrându-se pierderi importante. Mai grav este faptul că rezultatul referendumului evidenţia disensiuni şi rivalităţi în rândul statelor membre europene şi inclusiv în interiorul lumii britanice. Rolul referendumului era privit de către mulţi doar consultativ, dar răul fusese deja făcut, toţi temându-se că Parlamentul britanic va trebui să ţină cont de datele acestuia. Societatea britanică s-a putut observa că s-a simţit agresată şi asaltată în tradiţionalismul ei de spiritul imigraţionist . Ulterior , conştientizând eroarea comisă , numeroşi cetăţeni care au votat pro-exit şi-au exprimat dorinţa organizării unei noi consultări care să le de-a ocazia de a repara totul. Sunt convins că doar  influenţa unui moment emoţional şi a unui număr de indecişi care poate urca până la o cincime a condus la un asemenea rezultat. Pe de altă parte , reacţia autorităţilor europene de la Bruxelles nu a fost purtată în acord cu cea mai rafinată şi înaltă diplomaţie. S-a cerut chiar tranşarea imediată de către britanici a problemei pentru a nu se crea incertitudine. Pentru mine, însă , o Uniune Europeană fără Marea Britanie ar fi aproape de neconceput. Bineînţeles că mai există exemple ale unor naţiuni europene care nu sunt state membre : Elveţia, Norvegia, dar Marea Britanie este unul dintre pilonii de bază ai acestei construcţii europene. Cel mai grav este că niciun stat european nu are de câştigat din acest episod regretabil şi că nu există încă o conştiinţă unională şi o identitate pur europeană a cetăţenilor. Mai mult , Uniunea Europeană a fost tot timpul în extindere, fără o experienţă de acest gen. Aş conchide cu o observaţie a lui Bertrand Russell , filosof, sriitor, istoric britanic : “Lumea poate fi condusă numai prin bunătate; dar şi dacă am şti cum poate fi realizată nu am face-o, dacă în prealabil nu am fi deja buni”.

brexit Brexit-Letter-Tiles

Putem să discutăm despre o evoluţie generală pornind şi de la suma acţiunilor şi activităţilor fiecăruia dintre noi, dar nu avem cum să identificăm toate iniţiativele psihice şi faptice negative ale concetăţenilor noştri. A.J. Lerner spunea în anii ’70 : “Deşi astăzi cunoaştem multe procese care au loc în creier , totuşi esenţa fenomenelor psihice , cum sunt conştiinţa , gândirea, imaginaţia sau memoria, încă nu o cunoaştem”. Mă declar convins că un punct de plecare sănătos pentru o construcţie de orice tip îl constituie educaţia, dar aceasta trebuie arborată de către oameni de caracter care să fie ei înşişi cei care generează spiritul şi matricea creatoare din educaţie , iar dacă aceştia nu există, atunci conform proverbului popular : “frica păzeşte pepenii” , legea ar trebui să funcţioneze fără nicio excepţie într-un mod automat sancţionând ineficienţa şi corupţia. Deşi am parcurs numeroase lucrări ale unor autori din străinătate sau din ţară foarte renumiţi, recent am parcurs o lucrare a unui autor maghiar , Kiss Arpad, din a doua jumătate a secolului trecut care m-a impresionat prin profunzimea ei . Într-una dintre paginile lucrării autorul spune : “Transformările petrecute în ultima perioadă în societatea noastră au condus la un fel de incertitudine educaţională : familia nu dispune de o pedagogie proprie sigură ( chiar dacă ar avea nu ar fi în stare să o facă să prevaleze din cauza preocupărilor extrafamiliale ale părinţilor din timpul zilei) , iar şcoala îşi concentreză toate eforturile sale pentru asigurarea însuşirii cunoştinţelor prevăzute în programele şcolare. Între şcoală şi familie de multe ori se află o asemenea <<ţară a nimănui>> în care elevul se orientează cu greu”.

no man s land

Zilele Cetăţii Oradea au fost sărbătorite cu mare fast la sfârşitul lunii iunie şi începutul lunii iulie 2016 având un desfăşurător deosebit de generos . Numeroase ateliere, formaţii de muzică uşoară, săli grandioase care găzduiau materiale de factură medievală , cavaleri şi domniţe , toate având menirea de a glorifica epoca medievală pe care a traversat-o  cetatea de-a lungul secolelor şi succesul de care se bucură astăzi datorită restaurării şi a activităţilor recente. Am avut ocazia să observ şi vizitatori preocupaţi de detalii şi pretenţioşi.

IMG_20160701_151625 IMG_20160701_151518 IMG_20160701_151724IMG_20160701_152744 IMG_20160701_151707

Într-una dintre săli am fost bucuros să pot admira o expoziţie a unui renumit artist orădean : Niculae Adel . Picturile abordau subiecte din natură , univers , autoportret deosebit de sugestive , pretenţios realizate, cu multe culori spectaculoase . Lumina aluneca graţios pe culorile armonios şi minuţios executate , întreaga expoziţie fiind intitulată: De la Figurativ la Abstract . Fără pictură liniştea interioară a pictorului ar fi zdruncinată , iar admiratorii ar fi lipsiţi de şansa de a privi şi reflecta asupra operelor, de a căuta linii şi contururi sau sentimente ascunse nebănuite.

IMG_20160701_152508 IMG_20160701_152303 IMG_20160701_152434 IMG_20160701_152300 IMG_20160701_152249 IMG_20160701_152244

Vă doresc o lună Iulie 2016 trăită la cote maxime, prosperitate , zile însorite şi plăcute !