Emanuel … “După douăzeci de ani”, Atelierul de Robotică, Univers și Alchimie !


Un sfârșit de Octombrie 2018 și început de Noiembrie 2018 aflate sub semnul unor nesperate temperaturi mediteraneene. Câte o zi ploioasă totuși anunță că astrul solar și curenții de aer din atmosferă ar putea sista încălzirea… Frunzele uscate, care sunt purtate de palele de vânt și trebuiesc apoi adunate, mărturisesc că nu trebuie să ne amăgim și că din punct de vedere meteorologic nu e cale de întoarcere.

Deși mi-aș fi dorit să ajung la ziua cercetătorilor din păcate nu am reușit. Noaptea Cercetătorilor a trecut astfel pentru mine făcându-mă doar să mă gândesc câtă pasiune depun acești oameni pentru a îmbunătăți și optimiza procesele și procedeele științifice pentru a oferi un confort cât mai ridicat cetățenilor, pentru a inventa sau inova ceva care să devină util sau indispensabil vieții noastre cotidiene. Tehnologia, dincolo de faptul că a devenit indispensabilă, a demonstrat că poate îmbunătăți calitatea vieții fiecărui om care trăiește pe Terra. Pentru a compensa neparticiparea mea în acest an la acest eveniment, am participat la un atelier de robotică al elevilor de liceu care a avut loc în holul bibliotecii județene. Elevii entuziaști și-au prezentat propriile creații pe care sunt convins că în timp și le vor îmbunătăți deosebit de mult. Îmi amintesc că în urmă cu câteva luni un inventator de origine română a realizat un dispozitiv prin intermediul căruia o persoană putea ghida un obiect prin intermediul undelor cerebrale emise de către acesta care erau captate de către obiectul căruia i se adresa. Mi s-a părut epocală realizarea, deoarece mi s-a părut că s-a atins un alt nivel la care aspiram chiar și eu, dar nu reușeam sau nu știam cum ar fi posibil să-l atingem. Era ROBO este însă de viitor, deosebit de promițătoare și s-ar putea să aibă un impact hotărâtor asupra omenirii în următorii zece ani. Mă gândesc doar la câteva prototipuri robotice deosebit de simpatice ale zilelor noastre: Sophie și Paper. Inteligența artificială ( AI ) poate dezvolta societatea umană la nivele nebănuite, deși în unele privințe îngrijorează pe unii cercetători.

 

Noua Acropolă Oradea s-a străduit în ultimele luni să aducă subiecte interesante în atenția participanților. Deși nu am trecut pe acolo de multă vreme, am găsit colectivul implicat la aceleași cote. Discuția despre Forțele Universale ar trebui să fascineze pe oricine, deoarece propunea o dezbatere despre forțele invizibile universale care pot fi mult mai fidele și mai pure, silențioase și miraculoase decât tot ceea ce percepem zilnic într-un mod vizibil. Cel de-al doilea eveniment important aducea în atenția participanților breasla ( aproape ordinul ) alchimiștilor în Evul Mediu. Deși subiectul poate părea ocult și comportă din punctul de vedere al celor pragmatici atingerea unui obiectiv pur material , a îmbogățirii rapide prin transformarea unui element chimic inferior într-unul superior, principala componentă a expunerii gazdelor a fost cea spiritual-științifică care impresionează și este nobilă dacă nu este trădată. Alchimiștii aspirau la piatra filosofală și în mare măsură pot fi considerați precursorii iluminismului și vieții științifice din zilele noastre. Au fost marcați însă preponderent de o gândire magico-religioasă specifică Evului Mediu și chiar Antichității, fiind din această cauză unii dintre ei suspectați de practici oculte și condamnați de biserică. Când am vizitat Praga, și am trecut pe lângă strada aurarilor protejați de către Rudolf al II-lea sau am remarcat cristalul de Boemia, m-am gândit un pic la drama, patimile și … zodia acestor visători declarați nebuni în multe situații și cărora se pare că știința contemporană le-a demonstrat viabilitatea raționamentului. Deși procedeul este foarte costisitor, se pare că se poate obține un element superior dintr-unul inferior. Probabil acești nefericiți ( totuși) visau la device-urile și gadget-urile zilelor noastre sau la cunoștințe despre univers și lume care să-i scoată dintr-o realitate deloc promițătoare. Probabil constatând că Omul se poate aprecia sub aspect spiritual și educațional, deci poate evolua, poate fi șlefuit la forme superioare, tot astfel credeau ei posibil jocul cu elementele chimice din Univers. Rezervat, Erasmus din Rotherdam ( Elogiul Nebuniei ) spune despre alchimiști că sunt “cu capul veșnic plin de taine noi, ei încearcă să schimbe natura lucrurilor, să transforme metalele și caută în tot locul o chintesență himerică pe care nu o găsesc niciodată. Îmbătați de aburii unei dulci nădejdi, nu-și cruță nici avere, nici trudă, iar spiritul rodnic născocește zi de zi vreo altă nălucire care să-i ducă de nas, […] iar de-i părăsește orice credință, se împacă îndeajuns cu frumoasa zicală că <<În lucrurile mari ajunge să încerci>>”…

Și pentru a nu lăsa impresia că am căzut către ocultism sau ezoterism, sau că dau credit prea mare acestor zone considerate încă tabu în societate, vă destăinui că am fost deosebit de onorat de o invitație pe e-mail a unui înalt reprezentant al comunității neo-protestante bihorene. Facultatea de Management și Informatică din cadrul Universității Emanuel din Oradea, una dintre cele mai înfloritoare universități neoprotestante ( baptiste ) din Europa Centrală și de Sud-Est, a sărbătorit 20 de ani de activitate și a fost onorată cu prezența Lordului Brian Griffits din Marea Britanie, unul dintre fondatorii și susținătorii acesteia. Evenimentul a prilejuit cuvântările unor înalte personalități ale Oradiei și a comunității științifice baptiste stârnind apreciererile și emoțiile participanților din sala generoasei Capele a Universității Emanuel. Lordul B. Griffith a prezentat magistral viziunea sa privind scena economică mondială, opinia dumnealui erupând cu o acurațete și luciditate posibile doar unor minți nobile, surprinzătoare unei vârste relativ înaintate și a unei vieți agitate de amplele fenomene politice și economice globale și regionale. Rareori mi-a fost dat să întâlnesc o asemenea abilitate în prezentarea faptelor și posibilelor evoluții și să ascult totul într-o limbă engleză impecabilă. De această dată Oradea baptistă, neo-protestantă în general și spirituală a vibrat pentru interesul și succesul comunitar și ceea ce este mai important este faptul că marea comunitate baptistă internațională a înțeles de timpuriu necesitatea integrării discursului spiritual noilor evoluții economico-sociale și tehnologico-bancare în așa fel încât se găsesc în zilele noastre în situația de a oferi campanii caritabile de succes chiar și altor culte creștine și opțiuni educaționale moderne absolvențillor pe care-i formează. Deși unele persoane cred că la nivel internațional asistăm la o competiție capitalism vs comunism, în opinia mea nu se poate vorbi în niciun caz despre așa ceva. Putem vorbi despre capitalism și … necesitatea reformării acestuia, despre adaptarea și sincronizarea acestuia cu noile cerințe și standarde sociale sau despre capitalism care tinde spre soluționarea tuturor problemelor sociale propunând un succes și un confort cât mai extins, chiar o concordie comunitară în unele situații. Lordul Griffiths a răspuns când a fost întrebat că nu crede că “capitalismul a eșuat, ci își exprimă convingerea că el poate fi reformat”. Și cât de promițătoare și înălțătoare pe noile trepte ale civilizației și culturii mondiale ar putea fi simțămintele creștine prin cuvintele apostolului Pavel: “4.Dragostea este îndelung răbdătoare, este plină de bunătate: dragostea nu pizmuieşte; dragostea nu se laudă, nu se umflă de mândrie, 5. nu se poartă necuviincios, nu caută folosul său, nu se mânie, nu se gândeşte la rău, 6. nu se bucură de neleguire, ci se bucură de adevăr, 7. acoperă totul, crede totul, nădăjduieşte totul, suferă totul”. ( 1 Corinteni, 13,4-7 ).

 

Vă doresc o lună Noiembrie 2018 imperturbabilă, ingenuă și senină !

 

3 thoughts on “Emanuel … “După douăzeci de ani”, Atelierul de Robotică, Univers și Alchimie !

  1. Pingback: Emanuel … “După douăzeci de ani”, Atelierul de Robotică, Univers și Alchimie ! | matinalcafe

  2. Pingback: Emanuel … “După douăzeci de ani”, Atelierul de Robotică, Univers și Alchimie ! | My Blog

  3. Pingback: Emanuel … “După douăzeci de ani”, Atelierul de Robotică, Univers și Alchimie ! | regatulpovestilor

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.