Archives

LA MULŢI ANI – ROMÂNIA ! – 1 Decembrie 2013 !


Ultimele zile ale lunii noiembrie au confirmat apropierea calendaristică de sezonul rece – iarna. Deşi a fost cu mult mai cald în noiembrie decât în alţi ani , scăderea bruscă a temperaturii din ultimele zile nu mi-a priit. Au fost mai solicitante dimineţile când a trebuit să fac faţă cu un uşor efort deplasării către locul de muncă. Până acum acest lucru rămânea  pentru mine insesizabil, ba chiar avea doza lui de aventură.

Trebuind să fim mai atenţi decât de obicei în privinţa lecţiilor predate deoarece urmează perioada tezelor şi a sărbătorilor de iarnă , profesorii de istorie au asumate în cadrul propriilor sarcini alte evenimente şi proiecte majore cu o încărcătură istorică deosebită. Între acestea cea mai specială , solicitantă prin pregătirile care le presupune , îndrăgită şi aşteptată de către profesori şi elevi o reprezintă activităţile organizate cu ocazia ” Zilei Naţionale a României – 1 Decembrie”. Aceste manifestări au loc în spaţiul mediului şcolar începând cu 27-30 noiembrie când în cadrul unor comemorări solemne profesorii de istorie conştientizează elevii despre aportul şi importanţa acestui eveniment istoric în devenirea naţiunii româneşti contemporane.

În acest an şcolar 2013-2014 , am avut onoarea să organizez în colaborare cu profesorii de religie , limba română, muzică acest eveniment la două şcoli ale judeţului Bihor unde sunt încadrat în calitate de profesor de istorie : Şcoala Gimnazială Tămaşda şi Şcoala Gimnazială Gurbediu, Bihor. Folosindu-ne de mijloacele didactice şi grafice moderne am reuşit să conturăm un program dedicat exclusiv “Zilei Naţionale a României” bine organizat compus din mai multe momente : o scurtă evocare, intonarea Imnului Naţional, Discurs despre Marea Unire (perioada anterioară, Primul Război Mondial, anul 1918, susţinerea americano-anglo-franceză – viziunea wilsoniană, organizarea României din perioada interbelică, implicarea intelectualităţii bihorene, a Bisericii Ortodoxe şi Greco-Catolice în înfăptuirea actului Marii Uniri etc.), cântece patriotice susţinute de către elevi, filme documentare, prezentare Power Point , miniconcurs cu întrebări scurte referitoare la Ziua Naţională a României. Dacă la Tămaşda desfăşurarea evenimentului şi implicarea elevilor a lăsat loc şi de mai bine , la Şcoala Gimnazială Gurbediu eforturile tuturor s-au concretizat printr-o activitate şcolară pe care, cel puţin eu, n-am s-o uit niciodată , iar atenţia şi contribuţia elevilor ireproşabile. Le mulţumesc pe această cale tuturor profesorilor şi elevilor implicaţi şi participanţi . Mă bucură nespus că această lună a cadourilor începe cu această zi deosebită  care am dori să fie cât mai însorită. Personal am pus accentul pe rolul şi devenirea statului şi poporului român în contextul actual al României ca stat european şi pe necesitatea centrării relaţiilor statelor europene pe acest fundament al valorilor şi tradiţiilor europene şi universale.

IMG_2572 (1)        IMG_2569           IMG_2578IMG_2579      IMG_2579         IMG_2573IMG_2580       IMG_2577

Vineri după încheierea cursurilor mi-am dorit să particip la un eveniment despre care am aflat dintr-o invitaţie adresată de pe profilul Facebook al Bibliotecii Judeţene Bihor. În cadrul “Zilelor Porţilor deschise” a Bibliotecii Judeţene Bihor au avut loc activităţi multiple de ordin educativ, cultural-ştiinţific, patriotic, social. Între aceste activităţi , una dintre ele a avut un pronunţat caracter istoric şi patriotic şi a fost patronată întâmplător sau nu de către Organizaţia Femeilor Liberale Bihor . Este vorba despre ” Ziua Românilor de pretutindeni” care a fost moderată şi modelată de către doamna deputat Florica Cherecheş cu participarea unor personalităţi orădene recunoscute în plan internaţional : prof. univ. dr. Sorin Şipoş, prorector al Universităţii Oradea etc. Cuvântările au adus elogiu faptelor înaintaşilor şi au prezentat implicarea intelectualităţii , Bisericii şi poporului în realizarea Marii Uniri. Elevi în strai popular au susţinut cu un timbru vocal deosebit cântece patriotice foarte apreciate de către public şi care au obţinut în cele din urmă aplauze călduroase. A fost omagiată şi contribuţia şi activitatea lui Nicolae Iorga în plan ştiinţific , cultural şi naţional în perioada pre şi post unificare. La intrarea în sala Amfiteatrului Bibliotecii Judeţene Bihor unde a avut loc evenimentul participanţii au primit o frumoasă împletitură textilă tricoloră pe care am purtat-o bucuros la piept.

Photo0252

Bineînţeles , manifestările majore privind Marea Unire încep abia din 30 noiembrie  şi continuă pe durata întregii zile de 1 Decembrie în toate marile oraşe şi localităţi din ţară. Capitala ţării, Bucureşti , este aşa cum era firesc centrul acestor splendide parade şi cuvântări dedicate întregii naţiuni române. În data de 30 noiembrie Biserica Ortodoxă Română este în zi de mare sărbătoare : Sf. Apostol Andrei – căruia i se atribuie prima activitate misionară creştină pe teritoriul României şi căruia i se recunoaşte titlul de Patron spiritual al naţiunii este comemorat la cel mai înalt nivel. Doresc să adresez un călduros “La Mulţi AAAni !!!” tuturor domnişoarelor, domnişorilor,domnilor, doamnelor care poartă cu mândrie acest nume sau derivate ale acestuia.

La Mulţi AAAAAAAni , ROMÂNIA !!!!!!!!!

La Mulţi AAAni tuturor românilor de pretutindeni !!!!!

276377_100006287911771_1314798113_q    300580_554424431263227_309082744_n(1)  pahare-tricolor-300x223

tricolor

LONGEVITATEA – între antichitate şi zilele noastre !


Câteva observaţii privitoare la detaliile unui text dintr-o lucrare antică. Longevitatea este un subiect deosebit de actual şi în zilele noastre. Majoritatea autorilor indiferent de perioadă subliniază speranţa de viaţă scăzută în epoca antică şi medievală. Ei plasează media vârstei omului antic între 25-30 de ani. Bineînţeles că subscriem acestor opinii date fiind cunoştinţele despre condiţiile de viaţă de atunci şi serviciile medicale inexistente pentru majoritatea populaţiei.

Surpriză, însă… ! Există şi mărturii care contrazic această percepţie generală. Surprinde între acestea un text al marelui istoric Publius Cornelius Tacitus. Afirmaţiile lui ne descurajează un pic în privinţa longevităţii, cel puţin a unora dintre locuitorii Romei antice. 

50393495

” 3. Ţine seama că divinul Augustus a cârmuit statul preţ de 56 de ani; adaugă 23 de ani pentru Tiberiu,aproape patru ani pentru Gaius , câte 14 pentru Claudiu şi Nero şi acel an lung, deşi unul singur , pentru Galba, Otho şi Vitellius , ca şi a şasea străjuire a acestui strălucit Principat , în care Vespasian ocroteşte statul. Ajungi astfel la 120 de ani de la moartea lui Cicero până în ziua aceasta , adică la viaţa unui singur om ( ???!!! – nota noastră).

250px-Iulius_Cezar_-_ilustratie_din_Istoria_Angliei_dupa_Cassell,_publicata_circa_in_1902                                                                                      200px-Siege-alesia-vercingetorix-jules-cesar  300px-Karl_Theodor_von_Piloty_Murder_of_Caesar_1865

4. Eu însumi am văzut în Britannia un bătrân care mărturisea că luase parte la lupta purtată de Caesar , când îşi adusese oştirile în Britannia ; băştinaşii s-au străduit să-l oprească pe ţărm şi să-l arunce în mare.

220px-Statue-Augustus      120px-002_Augustus

 5. Astfel , dacă pe acel britann , care, cu armele în mâini , s-a împotrivit lui Gaius Caesar , fie captivitatea , fie propria voinţă , fie o împrejurare oarecare l-ar fi purtat în Oraş ( Roma- n.n), el ar fi putut asculta pe Caesar însuşi ori pe Cicero , rostindu-şi cuvântările , şi chiar pledoariile noastre.

tacitus2

6. Cu prilejul celui din urmă congiariu , aţi desluşit chiar voi mai mulţi bătrâni care povesteau că l-au primit , o dată sau de două ori , sub divinul Augustus.

200px-Marcus_Tullius_Cicero

7. Se poate socoti că aceşti bătrâni ar fi fost în măsură să asculte cuvântările rostite de Corvinus şi de Asinius ; ….Aşa că nu împărţiţi un veac în două şi nu socotiţi vechi şi din alt timp oratori pe care urechile aceloraşi oameni au putut să-i audă. Au putut să-i cunoască , ca şi cum s-ar fi apropiat şi s-ar fi întovărăşit cu ei.” (Publius Cornelius Tacitus , Dialogul despre oratori, XVII, 3-7.).

Tacitus

Textul ,aparent fără prea mare valoare, ne pune serios pe gânduri. Cronologia lui Tacit este cea corectă. Augustus a domnit 56 de ani deoarecea în concepţia autorului această este socotită de la 43-42 î.e.n. până la 14 e.n. Restul împăraţilor sunt prezentaţi fără nicio eroare. Surprinde însă afirmaţia :  Ajungi astfel la 120 de ani de la moartea lui Cicero până în ziua aceasta , adică la viaţa unui singur om (XVII,3.). De ce lansează Tacit cu atâta lejeritate existenţa unui om la 120 de ani ? Mai ales că nici membrii familiilor patriciene care-şi puteau permite servicii medicale avansate sau împăratul însuşi nu a trăit mai mult de 50-80 de ani . Luptătorii cei mai renumiţi şi foarte bine clădiţi fizic, deasemenea. Am crede mai mult că el a încercat să sublinieze caracterul liniar şi continuu al istoriei şi a încercat să facă apel la memorie pentru evenimente deloc îndepărtate între ele, separate de epocă , de sisteme de guvernare diferite: Republica şi Imperiul. Nu putem acredita existenţa vieţuirii de peste 100 de ani nici măcar în proporţie de 5% din populaţie ( unul din 20).

220px-Traianus_Glyptothek_Munich_336

Mărturia autorului continuă dintr-un punct de vedere şi experienţa proprie:  Eu însumi am văzut în Britannia un bătrân care mărturisea că luase parte la lupta purtată de Caesar , când îşi adusese oştirile în Britannia ; băştinaşii s-au străduit să-l oprească pe ţărm şi să-l arunce în mare (XVII,4). Putem include această mărturie personală în cadrul unor situaţii excepţionale. Dar , chiar şi aşa , ne aflăm în faţa unui caz total inedit. Caesar a luptat în Britannia pe la 55 î.e.n. Britonul respectiv trebuia să aibă în acel timp cel mai puţin 15 ani. Adică până la începutul erei noastre avea cel puţin 70 de ani. Tacit este născut pe la 55-57 e.n. şi cu siguranţă nu l-a întâlnit pe respectivul bătrân cel mai degrabă la 14 ani , adică pe la 70 e.n. cel mai devreme. Bătrânul briton avea atunci cel puţin 140 de ani şi foarte probabil între 150-160 de ANI ? Aproape incredibil. Şi mărturia este inclusă în rândul literaturii romane.

150px-TRAJAN_RIC_II_255_-_859421

Mai există câteva mărturii asemănătoare , dar parcă niciuna care să prezinte o situaţie de vârstă atât de inaintată şi din partea unui istoric atât de renumit (vezi regele ostrogot Ermanarich – peste 100 de  ani la invazia hunilor). Există deasemenea mărturii orale despre existenţa unor situaţii similare în Munţii Caucazi.

Nu ştiu cât de veridice pot fi , dar în unele momente chiar şi reţelele de socializare abundă în prezentarea unor situaţii “reale” ale unor persoane în viaţă sau decedate la 120-140 de ani. Nu putem însă miza pe totala credibilitate a acestora.

Rămânem cu siguranţă mulţumiţi. În mod cert nu este imposibil ! În condiţiile unei existenţe optime , beneficiind şi de sprijinul sanitar-medical al zilelor noastre , proporţia oamenilor care trăieşte între 80-100 de ani poate creşte simţitor. Şi asta se poate realiza în condiţiile unei vieţi decente, îmbelşugate şi demne.

Personal consider, însă , salutară semnalarea “Longevităţii” în sine încă din perioada antică.

Multă sănătate şi VIAŢĂ LUNGĂ !!!

Europa League : Steaua Bucureşti şi CFR Cluj au sperat la optimi !


Echipele româneşti , Steaua Bucureşti şi CFR Cluj , au evoluat în 21.02.2013 în returul şasesprezecimilor Europa League.

image-2013-02-21-14276130-46-europa-league

Speranţele fanilor şi suporterilor români s-au îndreptat către un parcurs favorabil al celor două echipe având ca singur atu desfăşurarea jocului pe teren propriu. CFR Cluj a început deosebit de optimistă partida, declaraţiile de dinaintea meciului erau dădătoare de speranţe, încurajaţi fiind de jocul bun făcut la Milano unde doar neşansa a trimis scorul la 2-0 pentru Inter Milano. La Milano însă putem să spunem că CFR a jucat frumos într-adevăr, plimbând artistic şi responsabil mingea, dar la Cluj în afara debutului de repriză CFR Cluj a dezamăgit.

O fază dicutabilă(posibilă pornire din poziţia de off-side) , a adus deschiderea scorului pentru Inter şi năruirea tuturor aspiraţiilor pentru CFR. Sfârşitul partidei a ilustrat pe deplin declinul echipei ardelene care s-a arătat marcată de schimbările din echipă avute în ultimele luni. Partida s-a încheiat cu scorul de 3-0 (scor de neprezentare la deplasare însă, nu pe teren propriu), iar noi  speram la un meci revanşă ca şi în cazul meciului cu Manchester United.

Surpriza uriaşă şi oarecum neaşteptată ne-a oferit-o însă Steaua Bucureşti care în ciuda oscilaţiilor şi a frecventelor scimbări în primul 11 al echipei demonstrează că rămâne echipa cea mai titrată şi experimentată a României.

steaua3-alexandru-hojda

Steua Bucureşti a făcut o partidă ştearsă la Amsterdam în 14.02.2013 unde a pierdut cu 2-0 în faţa echipei olandeze. Deşi existau şi declaraţii optimiste cei care au văzut partida tur nu prea mai credeau în minuni. Am văzut atunci la Amsterdam o echipă a Stelei îngenuncheată , nemotivată.

steaua1-octav-ganea

La Bucureşti însă , Steaua Bucureşti susţinută şi de suporteri ne-a purtat pe valurile viselor extra-planetare. Meciul a arătat o atitudine şi energii impresionante şi inepuizabile. Scorul de 2-0 la sfârşitul celor 90 de minute de joc a condus la prelungiri după care partida a fost decisă la penaltyuri unde olandezii s-au dovedit mai nexperimentaţi, victoria revenind în cele din urmă steliştilor care ne-au oferit o partidă care a amintit de spiritul meciurilor echipelor româneşti şi a echipei naţionale din”epoca de aur” a fotbalului românesc (4-2 la penaltyuri)).Golurile au fost înscrise de către Latovlevici (min. 38) şi Chiricheş (min. 76), iar la penalty Rusescu, Nikolici, Filip şi Latovlevici.

tata-octav-ganea

Ne bucurăm enorm că măcar o echipă românească a reuşit să pătrundă în optimile Europa League unde Steaua Bucureşti va întâlni echipa englezească Chealsea, Londra , deţinătoare a Cupei Campionilor.

Mult succes… HAi, Steaua !