Archive | November 2013

Poezia : între reverie şi terapie !


Am participat zilele trecute la deschiderea “Zilelor Revistei Familia”. Poeţi din toată ţara au poposit la Oradea şi în splendida sală a Amfiteatrului Bibliotecii Judeţene Bihor au recitat şi înduplecat simţurile şi pretenţiile publicului. Nume consacrate în domeniul literar din Bihor au fost prezente , unii chiar în prezidiu , alţii recitând sonete : Traian Ştef, Ioan Moldovan, Paşcu Balaci etc. Aplauzele şi bunadispoziţie au fost unanime.

Photo0247                                                 1379647_10153461786960529_470655184_n

Deşi cea de-a XXIII-a ediţie a continuat până azi , 09.XI.2013, n-am reuşit să mai particip din cauza propriului program destul de încărcat (Cercul Pedagogic de Istorie-Geografie de la Avram Iancu, Bihor pentru sectorul Salonta) şi a unei uşoare răceli care mi-a accentuat o migrenă neplăcută. Participarea de joi, 07.XI.2013, m-a determinat să gândesc mai mult despre poezie şi impactul său social şi cultural.

Photo0248

Scrierea reprezintă una dintre formele de exprimare şi o preocupare multimilenară a comunităţilor umane. Cele mai vechi scrieri evidenţiază ,după cum îndeobşte cunoaştem , mai multe tipuri de scriere antică : cuneiformă, pictografică, hieroglifică, alfabetică. Dovezile se încadrează pe un areal geografic deosebit de întins din Orientul antic , continentul american sau chiar Europa. N-aş dori să se înţeleagă că apreciez mai puţin preistoria , culturile antice. Inclusiv în Evul Mediu sau epoca modernă un număr important de oameni trăiau în mediul rural sau orăşenesc într-o curăţenie morală şi sufletească impecabilă fără a cunoaşte scrisul. Chiar fostul Patriarh Teoctist al României spunea despre bunicii dumnealui că “trăiau încă cu nobleţea necunoştinţei de carte“. Surprinzător însă spaţiul carpato-danubiano-pontic este unul special şi din acest punct de vedere . În opinia mai multor cercetători renumiţi ai secolului XX şi XXI din întreaga Europă şi chiar America de Nord pe teritoriul României a apărut şi persistat primul tip de  scriere europeană , contemporană cu scrierea summeriană, asemănătoare acesteia, iar unele opinii susţin chiar anterioară acesteia. Dovada cea mai pertinentă în această direcţie o reprezintă descoperirea lui Nicolae Vlassa din anul 1961 ( Tăbliţele de la Tărtăria), dar şi descoperiri din Bulgaria de azi asemănătoare acestora. Subiectul unor aprige dispute ştiinţifice , contestate chiar de către câţiva autori împreună cu descoperitorul lor , Tăbliţele de la Tărtăria rămân descoperiri definitorii pentru neoliticul românesc în privinţa scrisului. Nu vă destăinui noutăţi în acest sens , sunt convins că dumneavoastră cunoaşteţi sau aţi auzit despre cele afirmate mai sus.

1-tartaria-tablets-spoza

Altceva doream însă să subliniez. Proza sau poezia încearcă alături de pictură , sculptură etc. să dezvăluiască şi să descătuşeze cele mai nobile sentimente umane. Pornind de la rapsodul popular anonim , creator a numeroase balade, doine, cântece , şi spaţiul mioritic este mai mult decât elocvent în acest sens, şi până la cei mai atenţi , sensibili poeţi din Evul Mediu, epoca modernă sau ai zilelor noastre, cu toţii uimesc prin vastitatea abordărilor, ingeniozitatea exprimării, rafinamentul versificaţiei, lejerităţii şi preţiozităţii ideilor . Ritmicitatea bine dozată erupe mirific sub măiestria “penei” şi a cuvintelor potrivite , vorba renumitului poet român Tudor Arghezi, şi precum o preţioasă dantelărie mătăsoasă se poate transforma într-un sonet. Fără muzică şi poezie ,indiferent de genul acestora , lumea în care trăim ar fi mult mai săracă, infirmă. Dezarmat, nemângâiat , Richard Wurmbrand prezintă în “Marx şi Satan” , Capitolul V , omagierea lui Stalin în ziarul Pravda (Moscova, 10 martie, 1939) (“ Soarele blând răsare şi cine n-ar şti oare/ că tu eşti acest soare ?/ Murmurul valurilor mării îi cântă o odă lui Stalin” sau în Capitolul VIII intitulat “Îngeri şi Lumini” , tot el sintetizează uluit poeme şi liturghii satanice relatate anterior de către Dr. Lawrence Pazder în “Michele îşi aduce aminte” sau de către Fr. Nietzsche în “Aşa grăit-a Zarathustra“. Relatările renumitului pastor Wurmbrand denotă că, chiar şi în zone obscure, versificaţia şi ritmul au un loc bine stabilit.

RICHARDWURMBRAND

Aspiraţii profunde : dragostea, patriotismul, splendoarea naturii, Universul,libertatea , demnitatea, sunt reliefate şi nuanţate în poeme de către spirite sensibile încât au contaminat şi pe cei neiniţiaţi şi chiar şi pe cei mai insensibili. Într-una dintre poeziile sale (Ofelia) , Arthur Rimbaud se exprimă magistral : “Iubire, Libertate, Cer ! Ce vis trăiai ! /Şi te topeai într-însul ca neaua pe jăratec./ Te gâtuiau vedenii şi , fără glas, purtai /În ochii-albaştri spaima de-un Infinit sălbatec./   – Poetul ne mai spune că , nopţile tu vii/ Şi cauţi pe sub stele , cândva culeasa floare , – /Şi c-a văzut-o , strânsă în văluri străvezii ,/ Pe-Ofelia cea albă plutind , ca un crin mare”.

160px-Arthur_Rimbaud

Scrisă cu rimă sau în stil clasic (în metru antic) , poezia ne încântă simţurile de fiecare dată , ne binedispune, ne face mai buni , mai utili . Precum “un prinţ din Levant” al lui Ştefan Augustin Doinaş , Mircea Cărtărescu , prinţ levantin al poeziei româneşti contemporane , destăinuie visele nemărturisite ale prinţesei Madelaine din Regatul oniric , Evergren: ” În ochi adânc de îi priveai/ Doar cai şi cavaleri zăreai,/ Turnire-n pajişti verzi de rai/ Visa mereu Madelaine. << Ah, niciodată nu voi fi/ Decât a celui ce-tr-o zi/ Într-un turnir m-o cuceri/ Aici, în Evergren>> “. Mai departe distinsul cărturar român prezintă o situaţie care se suprapune perfect sistemului de sănătate din România : ” Dar niciun fel de doftorii/ În tristul Evergren”. Tot în “Levantul” , Mircea Cărtărescu dezvăluind toate celelalte frumuseţi ale creaţiei şi rafinamentului uman afirmă : “Iar sub boltă un fantastic mehanism : e Poesia” şi “Mehanismul cel fantastic să perdea în nori şi brumi”.

mircea_cartarescu

Un alt mare scriitor, gânditor , pantomim român, recunoscut în plan internaţional, Dan Puric, dezvăluie într-una dintre ultimele sale cărţi, “Fii demn” ,pe lângă multe altele, o altă latură pe care o poate imprima prin sine însuşi un poem : cea a predestinării. Într-una din istorisirile sale , Dan Puric prezintă cum bunica l-a obligat pe el şi fratele său să participe la o serbare în comuna Nehoiu , unde dumneaei era învăţătoare şi le-a oferit pentru a recita fiecăruia câte un poem. A considerat aceste poeme definitorii pentru cariera lor numind poemele – poeme destin. Poemele erau scrise de către bunică. “Mămăica era astfel poetă-ursitoare” spune Dan Puric.

res_79ff5356729756f16de85e4b074ac933

Rolul poetului poate deveni asfel după caz profetic, responsabilizator, critic uneori într-un mod involuntar. Scuza poetului în cazul unui poem cu tente negative este ca şi cea din afirmaţia lui Tristan Tzara din “Manifestul Dada”: “Eu disting sertarele creierului şi pe cele ale organizării sociale: demoralizând pretutindeni şi aruncând mâinile cerului în infern , ochii infernului în cer”.

220px-Tzara_by_Tihanyi

Poetul roman Ovidius relatează în poemele sale despre geţi şi aprigele ierni pontice, iar Juvenal în “Satire”, III, nuanţează o situaţie socio-economică care se regăseşte şi în zilele noastre din cauza inechităţilor, viciurilor şi indiferenţei din societăţile şi sistemul financiar vest-occidentale , o situaţie paradoxală de la Roma în timpul său : ” Dar aici îmbrăcămintea ni se cere-a fi mai scumpă/ decât ne permite punga şi , ca să se-ndestuleze/ peste cele de nevoie, cetăţeanul se-mprumută/ de la sipete străine : Ăsta-i viciul tuturor :/ să trăieşti în sărăcie lucie , însă fudulă./ Ce să mai întindem vorba?/ Totul e pe bani la/ Roma”.

250px-001_Ovid_among_the_Scythians_(oil_on_paper_laid_down_on_wood)

În acest domeniu atât de pretenţios , personal, nu am decât două poeme publicate recent în ultimii doi ani, deşi îmi amintesc că mă trezeam scriind versuri chiar din clasele primare. Bineînţeles nici nu am nicio pretenţie. Citesc însă tot ceea ce consider important în domeniu sau ceea ce în privinţa poeziei îmi cade în mână şi în faţa ochilor. Cunosc personal câţiva autori de volume de sonete şi am citit  destul de mult din poezia contemporană. Poemul ca şi armonia ecosistemului planetar , a Universului , a unicităţii fiecărei fiinţe umane , cred eu că au o origine superioară şi chiar şi celor mai maliţioşi dintre poeţi li se poate doar spune: “Cum ai căzut  din Cer, Luceafăr strălucitor, Fiu al Zorilor”, precum textul din Isaia,14.

Zilele Revistei de Cultură FAMILIA – 2013 , Ediţia XXIII !


În perioada 7-9 Noiembrie 2013 va avea loc ” Zilele Revistei Familia”, Ediţia a XXIII-a . Revista “Familia” a fost fondată în anul 1865 la Budapesta de către renumitul om de cultură Iosif Vulcan ,devenind în scurt timp prin calitatea subiectelor abordate una dintre cele mai renumite şi apreciate reviste din Ungaria secolului XIX-XX şi cea mai mondenă revistă dinOradea , judeţul Bihor.

iosif_vulcan_2p

De-a lungul timpului revista a adunat lucrările şi talentul literar al multor personalităţi din toate domeniile socio-umane.

Eminescu

“Familia” este, printre altele,  revista prin care s-a realizat debutul literar al lui  Mihai Eminescu cu poezia “De-aş avea”. 

276724_371651306238255_85824640_q

Calitatea, rafinamentul şi varietatea subiectelor abordate, renumele şi sensibilitatea autorilor au făcut ca Revista de Cultură “Familia” să fie până în zilele noastre cea mai cunoscută , mondenă şi titrată revistă a judeţului Bihor.


Încă din 30 octombrie 2013 domnii care sunt responsabili cu promovarea evenimentului s-au îngrijit ca să anunţe programul acestui moment literar aniversar. Programul aşa cum este el prezentat şi pe pagina de Facebook a Revistei de Cultură Familia este următorul :

Joi, 7 nov. 2013, orele 17.00 – Deschiderea “Zilelor Revistei Familia  XXIII” – Biblioteca Judeţeană „Gheorghe Şincai” Oradea
– Lectură publică – poeţi invitaţi citesc poezii de dragoste din propria creaţie
– Lansări de carte

Vineri, 8 nov. 2013, orele 17.00 – Colocviu „Canonul literar – vreme în schimbare” – Biblioteca Judeţeană „Gheorghe Şincai”
– Decernarea Premiului „De-aş avea…”
– Recitalul poeţilor nedebutaţi în volum
– Lansări de carte

Sâmbătă, 9 nov. 2013, orele 10.00 – Hotel Terra
– Dialogul Redacţiilor literare

394269_198901510218184_152452964_n

 La Mulţi Ani  “Revistei de Cultură Familia” şi cât mai multe ediţii de succes  Zilelor Revistei de Cultură Familia” !!!

341189_371679252902127_534278643_o

67186_108329605906533_5614542_a

Happy Halloween Romania 2013 !


Sfârşit de octombrie, început de noiembrie 2013… ! Suntem cu toţii zoriţi cu ultimele pregătiri pentru toamnă-iarnă . Tradiţionalele produse româneşti şi cumpărăturile fiecărei gospodine sau gospodar sunt destul de grav afectate şi împuţinate de la an la an. În rest cu toţii speră la o iarnă cât mai îngăduitoare, cât mai de … treabă.

Învăţământul are mai multe evenimente de comemorat în această perioadă. Ziua Armatei Române, Ziua Regalităţii (25 Octombrie). Trecerea la ora de iarnă ne aminteşte că dorim să fim cât mai productivi, cât mai energici, cât mai … diurni.  Trecerea de la octombrie-noiembrie prilejuieşte rememberuri profunde pentru fiecare individ. Dacă sărbătoarea de Halloween , de origine celto-germanică , s-a încetăţenit şi în România şi a căpătat valenţe pozitive şi vesele pentru toţi copiii şi tinerii , gândurile vârstei a doua şi a treia se îndreaptă către cei dragi trecuţi în lumea umbrelor .

halloween-650x432  Halloween-Wallpapers-300x240

Halloween-ul oferă motivul unei binevenite destinderi şi în mediul şcolar. Bineînţeles nu este oficializat decât de către unii profesori de limbi străine prin proiecte educaţionale, dar fiecare elev indiferent de ciclul din care face parte doreşte să participe şi să se pregătească cât mai adecvat. De la banalele curcubitacee care sunt la mare căutare, cât mai “scary” sculptate şi pictate , lilieci din carton sau hârtie, fantome din şerveţele , baloane “mumie” până la cele mai sofisticate costumaţii şi accesorii vestimentare (gen Dracula, Vrăjitoarea cea Rea, Ursitoare , vampir, fantomă etc.), toate fac parte din … recuzita , costumaţia personală a deosebit de atenţilor artizani ai clipelor “magice“. Veselia este la cotele cele mai ridicate. Numele acestei sărbători provine de la englezescul “All Hallows Even” , sărbătoarea creştină a tuturor sfinţilor şi a fost răspândită şi peste Ocean de către imigranţii irlandezi din Statele Unite ale Americii. În România este mai cunoscută şi sărbătorită ca atare după Revoluţia din 1989 şi în special după anul 2000.
Animated-Halloween-Wallpapers-300x168                        Halloween-Wallpaper-For-Desktop-300x168

Memoria reprezintă pentru fiecare individ principala coordonată care-l menţine pe poziţia corectă a propriei identităţi . Respectul , grija , condescendenţa acordate celor decedaţi din rândurile noastre, mai apropiaţi sau mai îndepărtaţi, sunt necesare şi nedisimulate se concretizează în frumoase tradiţii şi obiceiuri şi un respect faţă de valorile înaintaşilor, naţionale şi personale. O candelă aprinsă , lumânări , o jerbă , curăţenia în jurul mormintelor prilejuiesc amintiri atât de profunde şi de frumoase, de neşters , unice, iar celor mai puţin conformişti un gând de pioşenie , o lacrimă poate. În localitatea natală , Cefa, mormintele străbunicilor şi a bunicilor din partea tatălui se găsesc în cimitirul vechi. N-am fost nici măcar anual pe acolo şi îmi reproşez acest lucru , dar le port un respect şi amintire veşnice. Ultima dată când am fost pe la morminte m-am tulburat atât de tare încât picuri denşi şi mari mi-au străbătut fruntea , iar pe restul corpului o transpiraţie măruntă şi abundentă m-a străbătut. Am fost marcat atunci zile în şir , totul se suprapusese cu o autoevaluare personală în mai multe planuri cu constatări negative şi nemeritate. Pentru a sintetiza , eu nu ştiu cum e să primeşti ceva nemeritat şi destul de puţin ceva meritat. Dar, în fine, asta e o altă problemă…! Mormintele bunicilor din partea mamei şi  cel al tatălui se găsesc în cimitirul nou. Aproape săptămânal şi cel puţin bilunar mama se îngrijeşte ca acestea să arate cât mai bine. Eu însă, deşi îi visez cel puţin în fiecare lună, nu-mi fac prezenţa pe acolo , cu siguranţă şi pentru că ştiu că se îngrijeşte mama. Mă consolez şi încurajez că am fost alături de ei şi pentru ei în timpul vieţii şi i-am respectat pentru felul lor de a fi , de a gândi, de a trăi. Dumnezeu să vă ierte şi să vă aibă în grija şi mila Lui ! V-am iubit atât de mult…!!!

Cum este firesc şi în şcolile gimnaziale unde predau în acest an, “Fiesta” s-a declanşat printr-o febră a pregătirilor deosebit de ridicată şi profundă. La Şcoala Gimnazială Tămaşda m-am nimerit chiar în ziua “paradei“. Clasele gătite , elevii costumaţi după dare şi imaginaţie, muzica la loc de cinste şi … Pardon-uri mai puţine. Totul pentru a părea mai … “înspăimântător“. Începută pe la orele 10.00 AM , joi , 31.X.2013, a continuat până la orele 1 PM , finalizându-se cu câteva cadouri pentru fiecar elev ( un baton de ciocolată, un pahar de suc) şi cu o fotografie de grup.

photo0241_001 Photo0242 Photo0243 Photo0244 photo0245_001 Photo0246

La Şcoala Gimnazială Gurbediu parada” şi “fiesta” a avut loc în aceaşi zi de joi , dar mi s-a relatat că s-a extins până către orele 6 PM. Deosebit de încântată când am spus că aş dori să prezint ceva despre moment pe blogul personal , doamna coordonatoare Meda Lugoşan mi-a trimis pe e-mail mai multe imagini splendide surprinse de la eveniment şi chiar premianţii care s-au făcut remarcaţi atunci, sperăm noi şi la învăţătură pe mai departe.

IMG_2509  IMG_2512  IMG_2521

Câştigătorii la costume :
Loc I :  -Leucea Casian si Dejeu Ştefania VII
Loc II : – Hava Darius VII
Loc III : – Coteţ Elena V

La bostani :
Loc I :- Leucea Casian VII
Loc II : – Danciu David VII
Loc III : – Budurean Nicuşor V

Loc IV: – Sturz Lorena VIII

IMG_2531    IMG_2533

Dincolo de bucuria participării la un astfel de eveniment şi la întreaga emulaţie şi veselie generală observată , Halloween-ul pentru mine a avut loc cu o săptămână înainte când  două inspecţii neaşteptate puteau, dacă nu eram consecvent cu mine însumi, să mă compromită pe mine şi pe colegii mei. A doua inspecţie s-a concretizat cu intrarea la ora de istorie de la clasa a opta a inspectoarei de specialitate de istorie-geografie a Inspectoratului Şcolar Judeţean Bihor, doamna Lizeta Roşu, o doamnă pe care o respect mult şi dumneaei cred eu la fel , fie şi numai în parte. A doua prezenţă din cadrul inspectării a fost cea a domnului Inspector General Adjunct,  Nicolae-Ioan Avram . În cele din urmă totul s-a armonizat fructuos , aprecierile meritate au fost pozitive , iar eu deasemenea i-am măgulit într-un mod meritat asupra activităţii şi rezultatelor personale ale dumnealor. N-aş dori însă să insist asupra modului în care câţiva elevi neatenţi şi mai puţin educaţi puteau compromite totul.

În concluzie … , la final, … am putut spune “Nu mi-e frică de BAU-BAU” şi vă doresc … Happy Halloween !!!